สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบ่งปันประสบการณ์จากทูตเยาวชนJENESYS 2015

นายศิวานนท์ ปพัฒน์เมธิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ระหว่าง 29 พย- 8 ธค 2558 ที่ประเทศญี่ปุ่น

เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 (Group B Technology Exchange in Manufacture, Craftsmanship Culture) และได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 8 ธันวาคม 2558