สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเรา

สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-224633  โทรสาร 044-224185

E-mail: biology@sut.ac.th

http://science.sut.ac.th/2013/biology

http://www.facebook.com/biologysut

 

 

 Last Updated on 7 October 2013 12:26