สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศทุน

 

1. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)

รับสมัครผู้ที่สนใจประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

   1.1 สำหรับผู้ที่มีความสนใจทำงานวิจัยทางด้านสรีรวิทยาของสัตว์

   1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสรีรวิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สนใจดูรายละเอียดของทุนได้ที่ http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/PostDoc-Grad/PostDocPostGrad.PDF สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา โทรศัพท์ 044-224622 emails: yupaporn@sut.ac.th, chaiseha@yahoo.com

2. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

รับสมัครผู้ที่สนใจประสงค์จะขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติดังนี้

   2.1 มีความสนใจทำงานวิจัยทางด้านสรีรวิทยาของสัตว์

   2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านชีววิทยาเกียรตินิยม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดของทุนได้ที่ http://rgj.trf.or.th/indexth.asp สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224622 emails: yupaporn@sut.ac.th, chaiseha@yahoo.com