สาขาวิชาชีวเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

สาขาวิชาชีวเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาคารวิชาการ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044 224639   แฟกซ์ 044 224185